ČERPADLO

PIESKOVÁ FILTRÁCIA
23. januára 2019
ŠESŤCESTNÝ VENTIL
6. mája 2019

Čerpadlo je jednou z najdôležitejších častí filtrácie. Obsahuje lapač nečistôt a vlasov. Funkciou čerpadla je pretlačiť vodu cez filtračnú vložku a zabezpečiť recirkuláciu bazénovej vody. Za pomoci čerpadla a šesťcestného ventilu je možné vysávať alebo vypúšťať vodu z bazénu. Čerpadlo musí byť vždy zahltené (nie je samonasávacie) a nie je dovolené ho prevádzkovať bez vody. Voda pôsobí v čerpadle ako chladiace, mazacie a tesniace médium. Ak je čerpadlo v chode bez vody, zničí sa !