ZAZIMOVANIE BAZÉNA

CHEMICKÉ OŠETROVANIE
6. mája 2019

Dokonca aj v priebehu zimy je dôležité starať sa o bazén, čím ho uchránite pred usadeninami, škvrnami a koróziou. Okrem toho Vám správna príprava bazénu na zimu zaistí ľahšie sprevádzkovanie v nasledujúcej kúpacej sezóne.

- Po skončení kúpacej sezóny udržujte naďalej predpísané hodnoty pH a chlóru v bazéne v predpísaných hodnotách až kým neklesne
- teplota vody pod 15 °C. Keď klesne teplota vody trvale pod 15 °C, zazimujte bazén
- Bazén riadne vyčistite, steny vydrhnite kefkou, povysávajte nečistoty zo dna
- Zašokujte vodu v bazéne
- Zmerajte hodnotu pH a v prípade potreby ju upravte
- Nechajte filtračné zariadenie v chode 8 hod.
- Nasledujúci deň pridajte do vody zazimovací roztok
- Filtračné zariadenie nechajte v chode ďalších 8 hod.
- Prepláchnite piesok vo filtračnom zariadení
- Hladinu vody znížte pod skimmer, prípadne pod dýzy protiprúdu
- Do vody umiestnite plaváky, ktoré zabránia negatívnemu pôsobeniu ľadu
- Nechajte vytiecť vodu z potrubia, z filtračnej nádoby, z hlavy ventilu, z čerpadla
- Čerpadlo doporučujeme na zimu uskladniť v suchej miestnosti kde neklesá teplota pod 0 °C
- V polovici zimného obdobia doporučujeme aplikáciu zazimovacieho roztoku opakovať
- Doporučujeme na zimu bazén zakryť zimnou plachtou