CHEMICKÉ OŠETROVANIE

ŠESŤCESTNÝ VENTIL
6. mája 2019
ZAZIMOVANIE BAZÉNA
6. mája 2019

Chemické ošetrovanie bazénu

Prianím každého majiteľa bazénu je krištáľovo čistá voda. Aby si voda v bazéne udržala počas celej kúpacej sezóny svoju hygienickú nezávadnosť a každý užívateľ bazénu mal pri kúpaní ten skutočný pôžitok bez obáv, že sa kúpaním vystavuje zdravotnému riziku, musí byť každej bazénovej vode venovaná patričná pozornosť.


Práve v období, kedy sa najviac kúpeme, ponúka neošetrená voda v bazéne tie najlepšie podmienky pre rast a rozvoj rias, baktérií a ďalších mikroorganizmov, ktoré môžu veľmi ľahko spôsobiť poškodenie zdravia. Preto je potrebné vodu okrem mechanického čistenia - filtrácie aj chemicky ošetrovať.


Bazénová voda:

Pre napustenie bazénu sa doporučuje použiť vodu z vodovodného systému a nie zo studne. Voda zo studne býva často omnoho tvrdšia a obsahuje celý rad minerálov ako zlúčeniny vápnika, železa, mangánu a ďalších, ktoré zhoršujú počiatočné podmienky pre úpravu vody.

Základné parametre vody:
- hodnota pH
- obsah chlóru
- tvrdosť vody


Hodnota pH

Aby bola účinnosť väčšiny dezinfekčných prípravkov dostatočná, musí sa hodnota pH bazénovej vody pohybovať okolo 7,2. Ak je pH príliš vysoké, dochádza k zakaleniu vody, k vyššiemu uvoľňovaniu chlóru a dráždeniu očných spojoviek. Pi nízkom pH má voda agresívnejší účinok ku korózií kovových súčastí bazénu. V prípade že je voda kyslá (nízka hodnota pH) je potrebné ju upraviť pomocou prípravku pH +, v opačnom prípade, keď je voda príliš zásaditá (vysoká hodnota pH) upravuje sa pomocou prípravku pH -.


Obsah chlóru

Ako dezinfekciu bazénovej vody používame hlavne chlór. Časť chlóru zreaguje s kontaminovanými látkami obsiahnutými vo vode a zničí ich. Vo vode zostáva časť chlóru pripravená zničiť nové kontaminované látky, ktoré sa do vody dostanú pri používaní bazénu. Táto časť chlóru sa nazýva voľný chlór a je pre kvalitu vody v bazéne veľmi dôležitá. Aby bola zabezpečená optimálna dezinfekcia bazénovej vody je potrebné udržovať hladinu voľného chlóru v bazéne pri správnej hodnote pH /7,2/ medzi 0,3 - 0,8 ppm

1 mg/l = 1 g/1m3 = 1 ppm


Prvotná úprava vody:

Pri prvom napustení bazénu alebo na začiatku kúpacej sezóny je potrebné urobiť nasledovné kroky:

- upraviť hodnotu pH pomocou prípravku pH alebo pH -

- zašokovať vodu rýchlorozpustným chlórom (rozpustiť chlór v plastovej nádobe s vodou a rovnomerne rozliať do bazénu, 24 hodín po aplikácií sa nikto nesmie kúpať v bazéne!)

- toto prechlórovanie vody v bazéne je vhodné doplniť pridaním preventívneho prípravku proti riasam

- nechať filtráciu zapnutú 8 hod.

Údržba vody:

Do hladinového zberača (skimmeru) alebo plávajúceho dávkovača doplňujte týždenne pomalyrozpustný chlór, alebo prípravok s trojakým účinkom. Pomalyrozpustný chlór je potrebné dopĺňať o prípravok proti riasam.